7 C
Yerevan, Armenia
Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2017

Հարաբերական հարստություն

Մերօրյա փոփոխվող աշխարհում օրեցօր ավելանում են տնտեսագիտական եզրույթներ ու հասկացություններ, մշակվում և կատարելագործվում են արդեն իսկ գործող հաշվարկային բանաձևերը: Համաշխարհային տնտեսության կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝...

Անշարժ գույքի շուկան և գույքահարկը Հայաստանի Հանրապետությունում

Տնտեսության իրական վիճակի և երկրում անշարժ գույքի շուկայի միջև գոյություն ունի ուղիղ համեմատական կապ: Այլ խոսքով` տվյալ շուկայում էական դինամիկա կարելի է ակնկալել միայն...

ՀՀ ստվերային տնտեսության առանձնահատկությունները և դրա առաջացման հիմնական պատճառները

Վերջին երկու տասնամյակներում աշխարհի տարբեր երկրների տնտեսագետների ուշադրությունը սևեռվել է ստվերային տնտեսություն երևույթի վրա: Ստվերային տնտեսությունն իր առանձնահատուկ դրսևորումն է գտնում հատկապես անցումային փուլում գտնվող...

Ուսանող լինելու իրական ծախսերը

Ուսանող դառնալու համար անհրաժեշտ է կատարել մի քանի քայլ` պարապել, բարեհաջող հանձնել քննությունները և ընդունվել նախընտրած բուհը և ֆակուլտետը։ Սա ուսանող դառնալու միայն սկզբնական...

ԱՊՊԱ համակարգը Հայաստանում

Ի՞նչ է ԱՊՊԱ-ն (ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն): Ինչպե՞ս է այն գործում Հայաստանում: Ապահովագրությունը ռիսկի փոխանցումն է մեկ սուբյեկտից մեկ այլ սուբյեկտի: Ռիսկի տեղի ունենալու դեպքում...

Տնտեսական աճը ՀՀ-ում

Կենսամակարդակը հասարակության սոցիալական վիճակը բնութագրող կարևորագույն գործոն է, որի ներքո հասկացվում է բնակչության ապահովվածությունն՝ անհրաժեշտ նյութական բարիքներով և ծառայություններով և դրանց սպառման մակարդակը: Տնտեսական...